Godkjenninger

Godkjenninger og sertifisering

Elektroinstallatør - DSB

Ekomnettautorisasjon - ENA - PT

FG - godkjenning Brannalarm

FG - godkjenning innbruddsalarm

Brannforebyggende El-kontroll Bolig iht NEK 405.2 - DNV

El-kontroll Næring iht NEK 405.3 - DNV

Elektro Termografør iht NEK 405.1 - DNV

Godkjent lærebedrift Elektriker