Sikringsskap

Har du et gammelt sikringsskap?

Gamle el-anlegg er ikke dimensjonert for dagens forbruk. Sikringskap med skrusikringer kan være en brannfelle. Sjekk sikringsskapet ditt på et tidspunkt med høyt forbruk. Er noen av sikringene unormalt varme, ser du noe som er ødelagt, lukter brent, misfargede Deksler og ledninger, hull eller utette kabelinnføringer?

Hva med el-anlegget forøvrig?

For få stikkontakter, skjøteledninger, stikkontakter med dårlig "kontakttrykk", misfarging av deksler, gamle lysarmaturer og dårlig belysning? Gamle varmeovner med dårlige termostater og unødig stort strømforbruk? Løse kabler med synlige skader? Bevegelige lamper og varmeovner i barnerom?

Det er eier av el-anlegget som har ansvaret for å holde det i forskriftsmessig stand.

Manglende ettersyn av el-anlegget kan vise seg å være en dyr forsømmelse. Ved boligbranner etterforskes årsaken. Har eieren gjort klare overtramp, og ikke fulgt regelverket, kan det føre til avkorting av forsikringsutbetalingen.

Kontakt Elektro1 Oppdal for tilbud på nytt sikringsskap og eventuelt andre utbedring av el-anlegget.