El-kontroll bolig

Brannforebyggende elkontroll - Bolig
Nesten halvparten av alle branner i norske boliger er knyttet til elektrisitet. Årsaken kan være feil bruk av eller feil ved apparater, men like mange branner starter på grunn av feil i det elektriske anlegget. En grundig sjekk av el-anlegget kan derfor være en billig forsikring mot alvorlige hendelser og i verste fall tap av liv. Det er huseiere som er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Elkontroll Bolig er en systematisk gjennomgang av el-anlegget/el-utstyret i bolig og hytter. Kontrollen utføres av sertifisert kontrollør etter føringer fra Forsikringsselskapene. Forsikringstaker innrømmes rabatt i brannforsikringspremie for bygninger som er kontrollert og eventuelle feil/avvik er rettet

DNV-sertifiserte Brannforebyggende elkontrollører for bolig oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr.Stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollørerfor å utføre brannforebyggende el-kontroll av bolig.

Tore Wolden Elektro1 Oppdal er DNV- sertifisert brannforebyggende elkontrollør for bolig.

Termografering inngår også i vår kontroll.