El-kontroll Næring

Elkontroll Næring er en systematisk gjennomgang av el-anlegget/el-utstyret i næringsbygg.

Kontrollen utføres av sertifisert kontrollør etter føringer fra forsikringsselskapene.

Kontrollen består av to hoveddeler:

  • En kontroll av bedriftens Internkontroll- system og stikkprøver i el-anlegget.
  • Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres.

Eier av el-anlegget er selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i el-anlegget.

Forsikringstaker innrømmes rabatt i brannforsikringspremie for bygninger som er kontrollert og eventuelle
avvik dokumenter lukket.

For å bli sertifisert til å utføre kontroll av elektriske installsjoner og utstyr/maskiner
må man oppfylle krav til formell utdannelse, praksis og tilleggskompetanse, samt bestå sertifiserende prøve.
Får å utføre el-kontroll på næringsbygg og landbruk, må den sertifiserte kontrolløren
være tilknyttet et foretak sertifisert iht. NEK 504-4.

Termografering inngår også i vår kontroll.

Tore Wolden Elektro1 Oppdal er DNV-sertifisert for EL-kontroll næring.