Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter kom i 1996.

Myndighetene kaller dette HMS-arbeidet for Internkontroll, og forskriften om systematisk HMS-arbeid kalles Internkontrollforskriften. Alle virksomheter berøres av denne forskriften, og det kreves at de har et internkontrollsystem som fungerer i alle ledd. Det elektriske anlegget omfattes også av internkontrollforskriften.

Virksomhetens leder skal dokumentere at el-anlegget kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende regelverk.

IK- systemet må inneholde prosedyrer, rutiner og sjekklister slik at eventuelle avvik avdekkes og utbedres. Nødvendig kompetanse for å betjene el-anlegget må også dokumenteres. Gunnar Tøndel Elektro1 Oppdal har kompetanse og lang erfaring innen utvikling og implementering av inetrnkontroll- systemer - Elektro.

Ta kontakt med Elektro1 Oppdal så gir vi deg et tilbud på IK system for din virksomhet.