Termografering

Branner med elektrisk årsak.

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand.

Hva er årsaken til brann i el-anlegget?

I ledninger og koblingsklemmer som fører strøm utvikles det varme. Når koblingsklemmene blir vekselvis varme ogkalde som følge av strømgjennomgangen, kan de over tid svekkes eller løsne. Dersom dette skjer vil det oppståen lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også være et problem i nye anlegg hvorkoblingsklemmene ikke er tilstrekkelig skrudd til ved montering.Koblings- og fordelingsbokser , fordelingstavler og sikringsskap er anleggsdeler hvor slike branntilløp kan starte.

Termografering av anlegget utført av utdannet termografør.

En termografering vil si å avsløre unormalt varme punkter i det elektriske anlegget ved hjelp av et spesielt "videokamera"

Dette kameraet oppfanger infrarøde stråler som varme punkter gir fra seg.Termograferingen avslører dermed de varme punktene FØR de forårsaker brann eller driftsstans.
Elektrotermgrafør. DNV-sertifiserte termografører oppfyller strenge kvalitetskrav til både praktisk og teoretisk kunnskap og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen, samt oppdaterer sin kunnskap i forhold til nye krav og teknologisk utvikling.

Kontakt Elektro1 Oppdal for tilbud på termografering av ditt el-anlegg. Gunnar Tøndel hos Elektro1 Oppdal er DNV sertifisert termografør Lavspent og Høyspent.